Partnerzy serwisu:

Ambitne, choć ogólne plany Ministerstwa Rozwoju dla kolei

Martyn Janduła 10.10.2016 287

Ambitne, choć ogólne plany Ministerstwa Rozwoju dla kolei
fot. PKP PLK
Udział transportu kolejowego w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Ministerstwa Rozwoju jest olbrzymi, a plany bardzo ambitne. Wyzwania stojące przed ministerstwem zaprezentowała Monika Stopa, naczelnik wydziału wdrażania sektora Transport 1 w Ministerstwie Rozwoju. Choć konkretów wciąż brakuje, spodziewane efekty mają mieć miejsce do 2030 roku.
Ministerstwo Rozwoju przedstawiło główne cele skupione na wzroście transportu kolejowego w Polsce. – Do tej pory mieliśmy model partycypacyjno-dyfuzyjny, należy się zatem skierować w kierunku zrównoważonego rozwoju. Instytucja państwa powinna tutaj stanowić element zachęcający, dawać mechanizm do stymulowania rozwoju – mówi Monika Stopa, naczelnik wydziału wdrażania sektora Transport 1 w Ministerstwie Rozwoju.

Stopa przekazuje, że odpowiedzialny rozwój rozumiany w wymiarze transportowym jest rozumiany tutaj jako tworzenie infrastruktury, która nie generowałaby wysokich kosztów w kwestii budowy i utrzymania. Tworzenie nowoczesnej sieci dla osób i towarów, który umożliwiłby swobodne ich przemieszczanie. Kolejnym kierunkiem rozwoju jest przybliżanie miejscowości, które oddalone są od głównych węzłów transportowych.

Cel – powiązana sieć transportowa


Głównym celem ministerstwa jest stworzenie w Polsce zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjności gospodarki. Stopa wymienia tutaj szereg zagadnień mających przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Chodzi m.in. tutaj o integrację systemu biletowo-sprzedażowego dla kolei, wsparcie dla transportu intermodalnego, stworzenie atrakcyjnej oferty dla przewozów towarowych, modernizacja infrastruktury kolejowej. – Ważną rzeczą jest też uzupełnienie sieci połączeń drogowych i kolejowych, budowa i modernizacja śródlądowych dróg wodnych ze szczególnym uwzględnieniem Odry, poprawa infrastruktury dostępowej do portów, poprawa taboru pasażerskiego - wymienia Stopa.

Ministerstwo nie zamierza zapominać także o ekologiczności, głównymi kierunkami interwencji w tym kierunku ma być wymiana taboru. Na wzrost znaczenia takiego typu transportu mają pomóc rozwiązania prawne związane m.in. włączanie publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach w projekt Wspólnego Biletu czy promocją ruchu rowerowego oraz pieszego. Nie bez wpływu ma też pozostać zwrot ku efektywnym rozwiązaniom informatycznym, czyli Inteligentne Systemy Transportowe. Stopa wymienia także wsparcie dla budowy węzłów przesiadkowych, rozwoju sieci tramwajowych w miastach a także budowy systemów ładowania elektrobusów.

– Planowane jest zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych środków, szczególnie na kolei – zaznacza Stopa. Jak podkreśla, rozbieżności czasowe inwestycji drogowych do kolejowych biorą się ze specyfiki tych drugich. – Ich trudność, częściowe lub całkowite zamknięcia są tutaj jednoznaczną odpowiedzią – dodaje.

Ministerstwo Rozwoju spodziewa się efektów do 2030 roku. Głównym ma być wielogałęziowa, wzajemnie zintegrowana i uzupełniająca się sieć transportowa. – Ograniczenie jednostkowych kosztów transportu, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości usług, skrócenie czasu przejazdu, większe wykorzystanie ITS to spodziewane efekty prac – wylicza Stopa. Do 2023 roku Ministerstwo spodziewa się wzrostu liczby odcinków torów, które umożliwią uzyskanie prędkości powyżej 160 km/h z 90 obecnie kilometrów do 350.
Kolejnym wskaźnikiem, którego wzrost zapowiada ministerstwo jest Międzygałęziowa Dostępność Transportowa (WMDT), uwzględniający dodatkowo także czas przejazdu. Poprawa miałaby nastąpić z poziomu 34,62 do 42,56 jednostek.

Finansowanie


Jak podaje Stopa, ministerstwo do realizacji celów wykorzysta trzy źródła finansowania – krajowe, zagraniczne i prywatne. Udział w finansowaniu ma mieć budżet państwa, Polski Fundusz Rozwoju. Za zagraniczne instrumenty uznano wszelkie programy operacyjne Unii Europejskiej ale także mechanizmy wsparcia organizowane przez Szwajcarię czy Norwegię. Brane pod uwagę są także zagraniczne programy kredytowe oraz udział środków sektora bankowego.

Jak podaje Ministerstwo do wydania w ramach Umowy Partnerstwa Unii Europejskiej jest aż 10,2 mld zł. W podziale na poszczególne instrumenty najwięcej środków do wykorzystania jest z POIiŚ, bo 5 mld euro. Dalej są to CEF – 3,6 mld euro, RPO – 1,3 euro oraz POPW – 0,3 mld euro.

W strategii znalazł się także projekt Luxtorpeda 2.0. – Jest to wsparcie polskich producentów taboru. – Nie opiera się on na tym, żeby kupować konkretny tabor, ale skoncentrowany jest on na wsparciu tych producentów, którzy stworzą innowacyjny tabor do konkurowania na rynkach zagranicznych – wyjaśnia Stopa. Na realizację tego programu ministerstwo przeznaczy 443 mln euro z POIiŚ oraz 474 mln euro z RPO.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony