Partnerzy serwisu:

"System Inteligentny Wagon". Optymalizacja przewozów i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

art. sponsorowany 18.09.2019 0

"System Inteligentny Wagon". Optymalizacja przewozów i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
Jeszcze kilka lat temu większość obserwatorów i uczestników rynku uważało system monitorowania wagonów za zbędny dodatek. Aktualnie, w świetle realizacji licznych inwestycji infrastrukturalnych oraz wzrostu prędkości przewozów, niezbędny staje się efektywny system zarządzania posiadanym taborem.
W branży kolejowej ciężko już sobie wyobrazić prowadzenie działalności przewozowej bez możliwości lokalizacji i monitorowania własnych zasobów taborowych i ładunków w czasie rzeczywistym. Co istotne wraz z rozwojem i modernizacją infrastruktury kolejowej wzrasta również poziom wymagań względem bezpieczeństwa, na które poza samą organizacją ruchu kolejowego, kluczowy wpływ ma stan techniczny infrastruktury, a w szczególności taboru. Tym bardziej kluczowe staje się posiadanie „Systemu Inteligentny Wagon”, który ma możliwość monitorowania oraz analizy, np. stanu technicznego, a co za tym idzie informowania o stanach ostrzegawczych i potrzebie potencjalnych działań związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych.

Monitorowanie i zarządzanie taborem wagonowym

Zainteresowanie przewoźników i właścicieli wagonów „Systemem Inteligentny Wagon (SIW)” w zakresie monitorowania pojazdów w czasie rzeczywistym, dynamicznie rośnie. Jak zauważa dr inż. Andrzej Maciejewski - Prezes INFRACERT TSI pomysłodawcy i jednostki wdrażającej system SIW u przewoźników kolejowych - przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać, że do wydajnego i nowoczesnego zarządzania flotą niezbędne jest dziś wykorzystanie systemów monitorowania. Co ciekawe instalacja systemu monitorowania nie ogranicza się wyłącznie do pojazdów specjalistycznych lub transportujących towary przetworzone lub wysokiego ryzyka. Coraz częściej dokonuje się instalacji monitoringu np. na wagonach węglarkach, a przewoźnicy doceniają w szczególności możliwość sprawnego zarządzania posiadanym taborem wagonowym.

Blisko 50% zwiększona efektywność taboru

Taki stan rzeczy nie dziwi. Z przeprowadzonych przez INFRACERT TSI analiz powdrożeniowych wynika, że współczynnik wykorzystania taboru wzrasta nawet o 50%, a to niesie już znaczącą redukcję kosztów prowadzenia działalności przewozowej. Korzyści jest znacznie więcej. Na pewno należy zwrócić uwagę na łatwość lokalizacji własnych zasobów taborowych, możliwość łatwego zarządzania procesem utrzymania i monitorowania stanu technicznego, prowadzenia statystyk i analiz, wsparcia dla systemów zarządzania, monitorowania nieprawidłowości i usterek, a przede wszystkim zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i jakości. – wskazuje dr inż. Andrzej Maciejewski. Co warto podkreślić, wielu przewoźników dopiero po wdrożeniu systemu SIW uświadamia sobie jak niski realny współczynnik wykorzystania taboru posiada we własnej organizacji. Z doświadczenia wiemy, że przypadki realnego wykorzystania wagonów u przewoźnika na poziomie 3-7% nie są odosobnione. Dlatego dzięki „Systemowi Inteligentny Wagon” identyfikujemy liczne przypadki nieuzasadnionych przestojów, wąskich gardeł, itp., a które można łatwo eliminować, a tym samym podnosić efektywność posiadanego taboru – dodaje Maciejewski.

Niski koszt wdrożenia, optymalizacja procesu eksploatacji

Tak szeroki zakres funkcjonalności kreuje złudne przekonanie, że taki system musi być bardzo skomplikowany, drogi oraz mało dostępny. Ogólna zasada działania jest prosta i oparta na kilku prostych założeniach. Każdy wagon zostaje wyposażony w funkcjonalne i niezawodne urządzenie do prostego montażu, tanie w eksploatacji, z oprogramowaniem zapewniającym szybki dostęp do użytecznych funkcji najczęściej wykorzystywanych, posiadające skalowalność funkcjonalną poprzez możliwość dołączania dodatkowych czujników.

Warto również wspomnieć o tzw. „predictive maintenance” czyli aspekcie predyktywnym. Mechanizm ten polega nazbieraniu oraz analizie danych o stanie wagonów i jego podzespołów, a w efekcie na planowaniu na ich podstawie czynności utrzymania pojazdów kolejowych. Awarie powodują kosztowne i niezwykle kłopotliwe zakłócenia organizacji przewozów. Dzięki przewidywaniu awarii możliwe jest podejmowanie działań zapobiegawczych, a co za tym idzie ich unikanie i minimalizowanie ich konsekwencji. Dzięki wdrożeniu strategii utrzymania predykcyjnego można zmniejszyć koszty awarii i serwisu, poprawić wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness), ograniczyć czas przestojów, jednocześnie wydłużając czas działania urządzeń i zwiększając bezpieczeństwo.

– Koszt wdrożenia Systemu, zwraca się już w pierwszych miesiącach eksploatacji. Przewoźnicy identyfikują przyczyny przestojów wagonów i „wąskich gardeł”, a co za tym idzie odzyskują wolne zasoby taborowe, którymi można efektywnie zarządzać – wskazuje dr inż. Andrzej Maciejewski.

Wracając do działania systemu, gromadzi on wszelkie dane o stanie konkretnego lub grupy wagonów, w tym aktualnej lokalizacji, stanu oraz powstałych anomalii. Następnie dane zostają bezpośrednio przekazane do platformy systemowej oraz zostają przetworzone do postaci wskazanej przez użytkownika końcowego. W tym samym czasie użytkownik otrzymuje informacje, raporty, alarmy oraz wizualizację wszelkich informacji o monitorowanych wagonach.

Korzyści dla personelu przewoźników

Funkcjonalność systemu SIW może być wykorzystana przede wszystkim przez personel służb technicznych, eksploatacyjnych, utrzymaniowych, operacyjnych i sprzedażowych. System wspierać może również pracę dyspozytorów, spedytorów, pełnomocników SMS, MMS, QMS i personelu ds. bezpieczeństwa, a w zakresie systemów zarządzania. System to również cenne informacje dla zarządów spółek, kierowników organizacji i pionów związanych z procesem przewozowym, ale również klientów.

Szybki montaż i długa żywotność urządzeń

Urządzenia nadajnikowe „Systemu Inteligentny Wagon” mogą zostać zainstalowane na wagonie w bardzo krótkim czasie, najczęściej odbywa się to podczas realizacji danego poziomu utrzymania. Jak wskazuje dr inż. Andrzej Maciejewski – INFRACERT TSI opracował dedykowane rozwiązania do różnych typów wagonów – najczęściej wybiera się lokalizacje nieutrudniające eksploatacji pojazdu oraz jednocześnie zapewniające bezpieczną pracę w miejscu trudno dostępnym nienarażonym na uszkodzenia mechaniczne. Czas montażu urządzeń nie przekracza kilkunastu minut i może być wykonany samodzielnie przez przewoźnika lub właściciela wagonu. Zazwyczaj sposób montażu Systemu uzależniony jest od indywidualnych wymagań zamawiającego. Nadajniki mogą zostać zainstalowane w sposób stały np. system spawany, lub tzw. „szybki montaż” np. śrubowy lub magnetyczny.

System nie wymaga też zewnętrznych źródeł zasilania. Dzięki zastosowaniu tradycyjnych baterii o wydłużonej żywotności „LLTB” urządzenia modułowe i czujnikowe mogą funkcjonować bezobsługowo do ośmiu lat, tj. pomiędzy cyklami naprawczymi wagonu, w zależności od intensywności wysyłania komunikatów i informacji do Systemu. Dzięki zastosowaniu technologii „Energy Harvesting” (samodzielnego wytwarzania energii), nadajniki mogą przez wiele lat być zasilane z własnych źródeł energii, co daje jeszcze większe możliwości w zakresie zastosowania „Systemu Inteligentny Wagon”. Pozostała część systemu monitorowania działa jako wirtualne narzędzie, z tego względu wszelkie działania odbywają się na poziomie serwera, oprogramowania lub aplikacji użytkownika. Dzięki takiej konfiguracji System nie wymaga nakładów utrzymaniowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa, eliminacja zdarzeń z winy przewoźnika

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego zależy od szeregu czynników. W szczególności mają na to wpływ: organizacja ruchu i przewozów kolejowych, kwalifikacje zawodowe i należyte wykonywanie obowiązków, ale w szczególności stan techniczny infrastruktury kolejowej oraz taboru. Co istotne, na problem prawidłowego utrzymania wagonów, w tym system monitorowania ich stanu technicznego zwrócił uwagę Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Podczas ostatniego spotkania zespołu zadaniowego ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego, w związku ze znaczącym wzrostem liczby zdarzeń wynikających z nieprawidłowego utrzymania wagonów Prezes urzędu dr inż. Ignacy Góra w szczególności wskazał, że zaniedbania w utrzymaniu prowadzą do niezapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i na to zgody nie ma. Odpowiedzią na konieczność stałego monitorowania stanu pojazdów może być właśnie „System Inteligentny Wagon”. „Nasz system idealnie wpisuje się w strategię podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Łączy on bowiem w sobie funkcje zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania procesem przewozowym oraz monitorowania stanu technicznego taboru, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa. System można również konfigurować w zakresie poszczególnych funkcji i integrować z innymi systemami, przez co otrzymujemy kompleksowe narzędzie zarządzania całym procesem transportowym w organizacji kolejowej” - zwraca uwagę Dyrektor ds. Rozwoju i Techniki jednostki INFRACERT TSI, dr inż. Krzysztof Różanowski. Należy wskazać, że System można w sposób efektywny włączyć w funkcjonujące u przedsiębiorcy systemy np. System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), System Zarządzania Utrzymaniem (MMS) oraz System Zarządzania Jakością (QMS).

„System Inteligentny Wagon” popularny wśród polskich przewoźników

Szerokie zastosowanie „Systemu Inteligentny Wagon”, a co za tym idzie znaczące korzyści finansowe oraz techniczne dostrzegli już polscy przewoźnicy oraz podmioty dysponujące i utrzymujące pojazdy kolejowe. Nasz system został z sukcesem wdrożony u wielu przedsiębiorców i obecnie obejmuje już kilka tysięcy wagonów polskich przewoźników. Z chęcią podzielimy się z Państwem wynikami analiz w zakresie optymalizacji procesu eksploatacji pojazdów kolejowych. Nasi eksperci będą dla Państwa dostępni między innymi podczas zbliżających się Targów TRAKO 2019, na które już dziś serdecznie Państwa zaprasza Prezes jednostki INFRACERT TSI, dr inż. Andrzej Maciejewski.

Zarządzanie działalnością kolejową nie może być efektywnie realizowane bez nowoczesnych narzędzi elektronicznych zgodnych z europejskimi wspólnymi wymaganiami. Optymalizacja działalności przewoźników nie nastąpi bez zastosowania nowoczesnych systemów dających możliwość, m.in. zarządzania taborem w czasie rzeczywistym. Wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz eliminacja zagrożeń nie będą możliwe bez predyktywnego i świadomego zarządzania flotą wagonów.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony