NUMER 03/2018
NUMER 03/2018
JUŻ W SPRZEDAŻY
Temat numeru:
Taki był rok 2017
szukaj
Śledź nas:

Kto zaprojektuje przebudowę przejścia granicznego w Medyce?

| Martyn Janduła 21.04.2017 14

Kto zaprojektuje przebudowę przejścia granicznego w Medyce?
KPG MedykaFot. UM Woj. Podkarpackiego / Monika Tracz
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prowadzi postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy kolejowego przejścia granicznego w Medyce. Przyszły wykonawca ma przygotować kompleksowe opracowanie. Roboty budowlane rozpoczną się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2018 roku.
Przedmiotem postępowania przetargowego prowadzonego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy kolejowego przejścia granicznego w Medyce w części towarowej i osobowej. Wykonawca będzie miał za zadanie opracować, poza dokumentacją projektową, także dokumentację budowlano-wykonawczą oraz kosztorysową, a także sprawować nadzór autorski nad inwestycją. Przyszły wykonawca będzie musiał korzystać z koncepcji architektonicznej autorstwa firmy Transkol Biuro Projektów i Realizacji Budownictwa Kolejowego oraz z aktualizacji branży torowej dla wspomnianej już koncepcji autorstwa IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo.

Realizację przedmiotu zamówienia podzielono na 3 etapy. W zależności od rodzaju przygotowywanych dokumentów. Wykonawca będzie musiał zaproponować inne połączenie toru normalnego oraz szerokiego z istniejącą infrastrukturą w celu usunięcia kolizji w branży torowej. Zaplanowano opracowanie robót budowlanych sprowadzających się do budowy torów łącznikowych szerokiego i normalnego z zabudową rozjazdów, zabudowy splotu toru szerokiego i normalnego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, budowę nasypu ziemnego pod tor, halę rewizyjną, rampę, plac manewrowy, plac rozładunkowy i układ drogowy przeznaczony dla samochodów ciężarowych czy budowę dróg dojazdowych do obiektów kubaturowych.


Mat. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Jak można wyczytać w dokumentacji przetargowej, celem inwestycji ma być likwidacja kolizji w miejscu projektowanych stanowisk postojowych do awaryjnego odstawienia uszkodzonych wagonów przewożących towary niebezpieczne z miejscem połączenia części towarowej kolejowego przejścia granicznego z istniejącą infrastrukturą na stacji Medyka.

Lepsza obsługa na granicy


W projekcie jest również mowa o budowie przy projektowanym torze szerokim i normalnym rampy kolejowej płaskiej o wymiarze 10 m x 90 m, placu manewrowego na długości 300 m i szerokości 10 m, zwyżki do kontroli wagonów kolejowych na długości 90 m, wag towarowych: samochodowej i kolejowej położonych przed wjazdem do miejsca kontroli towarów.

Zaprojektowany zostanie także peron przy torze normalnym relacji Medyka – Granica Państwa o długości 100 m, szerokości 4 m i wysokości 0.55 m. Nieopodal znaleźć ma się także 12 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych (wraz z rezerwą terenu dla kolejnych 12 miejsc), a także 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych podróżnych oraz 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie projektowanego budynku odpraw. Będzie to nowy budynek, w którym zaplanowano realizację czynności związanych z obsługą ruchu osobowego połączonego z obsługą zgłoszeń celnych oraz realizację zadań kolejowego przejścia granicznego.


Mat. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

W zakresie nowych budynków kubaturowych zaplanowano również budowę hali rewizyjnej przystosowanej do jednoczesnego przeprowadzenia rewizji celnej 3 wagonów kolejowych oraz do kontroli samochodów ciężarowych. Znajdzie się ona na zakończeniu projektowanych torów kolejowych. Powstanie także magazyn towarów niebezpiecznych i wybuchowych.

Prace obejmą także tor szeroki. Zamawiający zaplanował rozbiórkę fragmentu (skrócenie) toru żeberkowego nr 108 z zabudową kozła oporowego. W zakresie prac do zaplanowania znalazła się również budowa 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie projektowanego kontenerowego budynku, a także przebudowa istniejącego peronu kolejowego. Powstanie również kładka dla pieszych nad istniejącymi torami kolejowymi pomiędzy istniejącym budynkiem stacyjnym a projektowanym budynkiem przy torze szerokim nr 107 typu kontenerowego.

Kilka miesięcy na opracowanie projektu

Opracowanie ma być gotowe maksymalnie do 1 grudnia 2017 roku. Zamawiający oceni oferty pod kątem ceny – 56%, składu zespołu projektowego – 42% oraz terminu wykonania zamówienia – 2%. Składanie ofert trwa do 22 maja 2017 roku. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 65 tys. zł. Inwestycja ma trwać ok. 24 miesiące. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2018 roku.

Wykonawca jest obowiązany do współpracy z firmą Transkol Biuro Projektów i Realizacji Budownictwa Kolejowego, która jest wykonawcą inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rejonie stacji Medyka dla zadania pn. Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka – Mościska II, realizowanej przez PKP na terenie Kolejowego Przejścia Granicznego w Medyce.
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

Więcej z regionu:

Podkarpackie (0)
 
 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Infrastruktura
PARTNERZY DZIAŁU


Wiecej z regionu:

Podkarpackie (0)
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
RYNEK KOLEJOWY 03/2018
NUMER 03/2018
To był udany rok dla naszego wydawnictwa. W połowie roku do rodziny naszych portali internetowych składającej się dotąd z Rynku Kolejowego, Rynku Infrastruktury i Transportu Publicznego dołączył Rynek Lotniczy. O najważniejszych wydarzeniach mijającego w świetle całego rynku kolejowego roku piszemy w najnowszym Raporcie. Polecamy także m. in. rozmowę z nowym Prezesem Pesy oraz długi wywiad z szefem Przewozów Regionalnych.

 

współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury IAB Polska ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMS