NUMER 03/2018
NUMER 03/2018
JUŻ W SPRZEDAŻY
Temat numeru:
Taki był rok 2017
szukaj
Śledź nas:

Sejmowa Komisja Infrastruktury obradowała w UTK

| inf. prasowa 10.02.2017 3

Sejmowa Komisja Infrastruktury obradowała w UTK
Fot. UTK
Posłowie sejmowej Komisji Infrastruktury zebrali się 8 lutego 2017 r. na wyjazdowym posiedzeniu Komisji w Urzędzie Transportu Kolejowego. Parlamentarzyści zapoznali się między innymi z informacją Prezesa UTK na temat sytuacji pasażerów z niepełnosprawnością oraz z perspektywami poprawy standardu ich podróżowania.
– Rynek kolejowy w Polsce wymaga podejmowania działań wyprzedzających, ponieważ tylko takie mogą zapewnić rozwój systemu kolejowego bezpiecznego dla wszystkich. Potrzebna jest tu przemyślana i wieloletnia polityka taborowa – powiedział Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na początku posiedzenie Komisji. - Chcemy żeby kolej cechowała się rozwiązaniami użytecznymi dla wszystkich pasażerów, w tym dla pasażerów z niepełnosprawnościami – stwierdził.

Komisja zebrała się w UTK przede wszystkim by zapoznać się z informacją Prezesa UTK w sprawie implementacji Rozporządzenia 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie pasażerów z niepełnosprawnością oraz pasażerów o ograniczonych możliwościach ruchowych. Prezentacja przygotowana przez Urząd zawierała ocenę obecnej sytuacji i propozycje rozwiązań poprawiających sytuację pasażerów z niepełnosprawnością. Prezes UTK namawia przewoźników między innymi do tego by skrócić konieczność zgłaszania przez osobę o ograniczonych możliwościach ruchowych chęci podróży z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Istotne znaczenie dla osób z niepełnosprawnością ma także kształtowanie oferty przez organizatorów transportu publicznego, przede wszystkim przez marszałków poszczególnych województw. W 2016 roku UTK przeprowadził szczegółową analizę wymagań stawianych przewoźnikom w poszczególnych województwach. Podejmuje także wspólne działania z innymi instytucjami. Aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnością jest doceniana. UTK został w 2016 roku wyróżniony nagrodami „Lodołamacze” i „Przyjaciel Integracji”. Z informacją przedstawioną posłom można zapoznać się tutaj.

W porządku obrad wyjazdowego posiedzenia znalazła się również informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Minister Adamczyk przypomniał dobre wyniki PKP Intercity w 2016 roku oraz podkreślał wagę inwestycji dla poprawy komfortu podróży koleją. - Pasażerowie powinni wracać na kolej. Kolej powinna w większym stopniu przejąć funkcje transportowe – podkreślał. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk pozytywnie ocenił rolę UTK w kształtowaniu warunków umożliwiających rozwój transportu kolejowego. Zwrócił uwagę na lepszy system nadzoru resortu nad inwestycjami na liniach kolejowych. Posłowie wysłuchali także informację Prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych.

Posłowie pozytywnie ocenili aktywność UTK w implementacji rozporządzenia dotyczącego osób z niepełnosprawnością. Interesowały ich sprawy związane z dostosowaniem taboru kolejowego do potrzeb tej szczególnej grupy podróżnych oraz kwestie dostępności kas biletowych dla osób głuchych i niedosłyszących.

W wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury oprócz posłów – członków Komisji i przedstawicieli gospodarza – Urzędu Transportu Kolejowego uczestniczył Minister Andrzej Adamczyk, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła oraz przedstawiciele spółek Grupy PKP S.A. Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bogdan Rzońca nie wykluczył kolejnych wyjazdowych posiedzeń Komisji w Urzędzie Transportu Kolejowego.
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

Więcej z regionu:

Polska (0)
 
 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Prawo i polityka
PARTNERZY DZIAŁU


Wiecej z regionu:

Polska (0)
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
RYNEK KOLEJOWY 03/2018
NUMER 03/2018
To był udany rok dla naszego wydawnictwa. W połowie roku do rodziny naszych portali internetowych składającej się dotąd z Rynku Kolejowego, Rynku Infrastruktury i Transportu Publicznego dołączył Rynek Lotniczy. O najważniejszych wydarzeniach mijającego w świetle całego rynku kolejowego roku piszemy w najnowszym Raporcie. Polecamy także m. in. rozmowę z nowym Prezesem Pesy oraz długi wywiad z szefem Przewozów Regionalnych.

 

współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury IAB Polska ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMS